Sivut

20. joulukuuta 2012

[politiikkaa] Talousarvioaloite


Mitkäköhän tänä vuonna julkaistut kotimaiset teokset tukevat suomalaista identiteettiä ja omaleimaisuutta?

***

Taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Suomalaisen kulttuuripolitiikan johtoajatuksena pitäisi olla suomalaista identiteettiä ja omaleimaisuutta tukevan taiteen ja kirjallisuuden tukeminen. Julkinen tuki kulttuurille on viime vuosina onneksi noussut laajemman keskustelun kohteeksi, sillä nykyinen taiteen tekijöiden apurahajärjestelmä ei ole demokraattisen päätösprosessin piirissä eikä näin äänestäjien arvioitavissa. Valtion myöntämät apurahat jaetaan Taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien kautta, jolloin kyseisten elinten jäsenten preferenssit määrittelevät, mikä on valtion apua ansaitsevan taiteen ja kirjallisuuden sisältö. Nykyinen kulttuuripolitiikan rahoitusmalli olisikin otettava kriittisen tarkastelun kohteeksi, jolloin suppeammalla rahamäärällä tuettaisin aidosti suomalaista kansallistuntoa sekä maamme julkikuvaa vahvistavaa taidetta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2013 talousarvion momentilta 29.80.51 1 572 000 euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

Vesa-Matti Saarakkala /ps
Anssi Joutsenlahti /ps
Lea Mäkipää /ps
Jussi Halla-aho /ps
Osmo Kokko /ps
Ritva Elomaa /ps
Johanna Jurva /ps
Olli Immonen /ps
Teuvo Hakkarainen /ps
Kauko Tuupainen /ps
Martti Mölsä /ps
Jari Lindström /ps
Ari Jalonen /ps
Hanna Mäntylä /ps
Pietari Jääskeläinen /ps
Ismo Soukola /ps

***

Kiitos Twitter, kiitos Jyrki Kasvi.

2 kommenttia:

  1. Aloitteen periaatteen tiesinkin mutta kokonaisuudessaan en ollut aiemmin lukenut. Aika hätkähdyttävä.

    VastaaPoista
  2. "Kansallistunto" - siinäpä se.

    Apurahajärjestelmien läpinäkyvyys ei toki ole paras mahdollinen nykyisessä systeemissä, mutta tuskinpa se sillä paranee että rahoitusta vähennettäisiin. Tai että nimettäisiin jotkut politbyroot rahoituksesta päättämään.

    Jos muuten kirjallisuuden apurahajärjestelmään ja sen vaikutuksiin haluaa perehtyä, suosittelen luettavaksi Elina Jokisen teosta "Vallan kirjailijat". Se on väitöskirja, mutta ihan luettavasti kirjoitettu: aukaisee mielenkiintoisia näkymiä kirjailijoidemme identiteettikäsityksiin ja siihen, millä kriteereillä lähivuosikymmeninä on valittu, keitä valtion apurahoilla tuetaan. Ja miten se mahdollisesti heijastuu siihen, mitä/miten meillä kirjoitetaan ja julkaistaan.

    VastaaPoista